Gemeente Rotterdam werk

Gemeente Rotterdam werk, vacatures en omscholing
De gemeentelijke website van Rotterdam is een prima uitgangspunt om meer te weten te komen over werk en vacatures. Er is een sectie ‘werken bij de gemeente’ maar daar staan eind december 2014 geen beschikbare banen in. Mede met geld van Aanpak Jeugdwerkloosheid steunt de gemeente projecten die jongeren tot 27 jaar helpen om zich om- en bij te scholen. Werkgevers kunnen premiekortingsregeling krijgen als ze een werkloze jongere in dienst nemen.
Stage lopen

Op stageplaza is heel wat meer te doen. De gemeente heeft ieder jaar minimaal 1350 stageplekken beschikbaar. Het opleidingsniveau varieert van VMBO tot stages en projecten op universitair niveau.
Stagieres kunnen bij de groenafdeling worden ingezet, administratie, techniek, onderzoek of bij projecten. Door stage te lopen doen studenten werkervaring op, kunnen zich orienteren op de aard van het werk, netwerken en krijgen arbeidsritme. In de beloning zitten wel verschillen. Een VMBO scholier die 12 weken stage loopt krijgt 138 euro bruto per maand terwijl een wetenschappelijke student het hoogst verdiend met bijna 700 euro per maand.

Eigen bedrijf beginnen

Mensen die een eigen bedrijf willen beginnen kunnen terecht bij het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ). Dit bureau is onderdeel van de gemeente Rotterdam. Geinteresseerden kunnen zich opgeven voor een van de voorlichtingsbijeenkomsten. Ook gevestigde ondernemers kunnen bij het RBZ aankloppen voor voorlichting, advies, bijzondere bijstand en microfinanciering.

Haven Rotterdam

Vroeger had Rotterdam de grootste haven van de wereld maar inmiddels is die positie over genomen door enkele havens in Azie. Rotterdam is nog wel de grootste haven van Europa. De lengte van het havengebied is 42km. Er zijn 8 container terminals waarvan 5 Deepsea en er zijn 45 chemielocaties. De waterdiepte is maximaal 24 meter N.A.P. Een belangrijke uitbreiding van de haven is Maasvlakte 2. Dit nieuwe stuk grond is gewonnen uit de zee en zal uit 2000 hectare bestaan. De helft is bedrijfsterrein; de andere helft uit infrastructuur. De havenbekkens zijn er 20 meter diep zodat de grootste containerschepen snel kunnen aanmeren. Op de Maasvlakte 2 zullen containerbedrijven, chemische industrie en distributiebedrijven gevestigd worden. In het gehele havengebied van Rotterdam zijn zo’n 1500 bedrijven aanwezig en er werken ongeveer 90.000 mensen. Door de aanleg van Maasvlakte 1 en 2 zullen er veel nieuwe banen bijkomen.

Uitzendbureau Rotterdam

Er zijn tientallen uitzendbureau’s in de regio Rotterdam. Een aantal namen zijn Randstad, Manpower, Creyf’s, Olympia, Luba, Timing, Tence, XL Studenten Uitzendbureau en Studentenuitzendbureau ASA Student. Een aantal gespecialiseerde bureau’s in de zorg zijn Duozorg en Zorgwerk. Randstad heeft vooral banen op HBO/WO niveau. Meer mogelijkheden zijn te vinden op de website Personeel Zuid-Holland.
Uitkering aanvragen

Uitgebreide informatie over de bijstandsuitkering wordt gegeven op het ‘Jongerenloket’. Er zijn een aantal voorwaarden waaraan uitkeringsgerechtigden moeten voldoen. Jongeren krijgen niet zondermeer een uitkering. Eerst is er een zoekperiode van vier weken waarin geen uitkering wordt verstrekt. Na die zoekperiode kan de aanvraag verder afgehandeld worden. In principe krijg je pas een bijstandsuitkering als je 27 jaar bent. Is de aanvrager jonger dan 27 jaar dan dient de gemeente volgens de wet een werk- of een leeraanbod te doen. Jongeren kunnen verplicht worden om weer terug de schoolbanken in te gaan. Doen ze dit niet dan vervalt het recht op uitkering.

Werk en personeel in Zuid-Holland

Werken in Den Haag
Werken in het Westland
Vacatures Leiden